Active Directory - Stránka 3

Správa replikace Active Directory
Spravujte skupiny AD pomocí PowerShell
Odstranění selhaného řadiče domény pomocí obslužného programu NTDSUTIL
Vytvořte zástupce na uživatelských plochách pomocí skupinových zásad
Vytvořte filtry WMI pro skupinové zásady (GPO) v doméně AD
Uložené dotazy LDAP v konzole Uživatelé a počítače služby Active Directory
Změňte uživatelské heslo v AD z PowerShell
Změnit OU pro výchozí počítače ve službě Active Directory
Set-ADComputer přidává informace o uživatelích do vlastností počítačů AD
Obnovit heslo správce služby Active Directory
1 2 3 4 ...