Vypnutí počítače pomocí nabídky WinX a prostřednictvím panelu Charms v systému Windows 8.1. Je nějaký rozdíl?

Většina uživatelů Windows 8 by si nyní měla být vědoma toho, že společnost Microsoft zavedla novou možnost spuštění systému nazvanou Rychlé spuštění - aka Hybrid Boot. Když uživatel vypne počítač pomocí tohoto režimu (ve výchozím nastavení je povolen), zůstane relace jádra otevřená, ale přejde do režimu spánku. Tím se vytvoří datový soubor, který systém Windows 8 používá při spuštění, aby během spuštění získal významnou dočasnou výhodu.

Pokud počítač zapnete v režimu rychlého spuštění, operační systém se nereinicializuje úplně, rychle se však spustí pouze při vypnutí počítače a ne při jeho restartování. V některých případech se však operační systém inicializuje opakovaně v automatickém režimu - například při změnách systému nebo hardwaru.

Jak víte, v systému Windows 8.1 bylo možné vypnout počítač pomocí nabídky WinX. Jak však uvedl Gov Maharaj od společnosti Microsoft, při vypínání systému pomocí nabídky WinX Windows 8.1 nefunguje, jako by pomocí možnosti Vypnutí v panelu Charms.

Když tedy vypnete počítač pomocí Charms Baru, Windows 8.1 používá hybridní režim vypnutí, takže při příštím zapnutí systému se spustí v režimu rychlého spuštění.

Na druhou stranu, při vypnutí systému pomocí WinX, Windows 8.1 provede úplné vypnutí.

Takže jako uživatel systému Windows 8.1 si musíte pamatovat, že při použití nabídky WinX k vypnutí počítače provede systém Windows 8.1 úplné vypnutí a spuštění počítače tedy bude trvat o něco déle. Pokud však používáte Charms Bar, operační systém přejde do režimu hybridního vypnutí, a proto se váš počítač rychleji spustí.

Zdroj: Defrag Show

Přeji vám krásný den!